Brötchen mit Käse

Camembert

Camembert Sandwich Camembert Baguette

Camembert Sandwich2 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Camembert Vollkorn2,1 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Camembert Baguette2 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Emmentaler

Emmentaler Sandwich Emmentaler Baguette

Emmentaler Sandwich2 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Emmentaler Vollkorn2,1 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Emmentaler Baguette2 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Gorgonzola

Gorgonzola Sandwich Gorgonzola Baguette

Gorgonzola Sandwich2 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Gorgonzola Vollkorn2,1 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Gorgonzola Baguette2 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Gouda

Gouda Sandwich Gouda Baguette

Gouda Sandwich2 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Gouda Vollkorn2,1 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Gouda Baguette2 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Mozzarella Tomate

Mozzarella Tomate Sandwich Mozzarella Tomate Baguette

Mozzarella Tomate Sandwich2 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Mozzarella Tomate Vollkorn2,1 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Mozzarella Tomate Baguette2 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Schafkäse Olive

Schafkäse Olive Sandwich Schafkäse Olive Baguette

Schafkäse Olive Sandwich2 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Schafkäse Olive Vollkorn2,1 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Schafkäse Olive Baguette2 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Ziegenkäse

Ziegenkäse  Sandwich

Ziegenkäse  Sandwich2 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Ziegenkäse  Vollkorn2,1 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Ziegenkäse  Baguette2 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück