Brötchen mit Käse

Camembert

Camembert Sandwich Camembert Baguette

Camembert Sandwich1,90 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Camembert Vollkorn2,00 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Camembert Baguette1,90 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Emmentaler

Emmentaler Sandwich Emmentaler Baguette

Emmentaler Sandwich1,90 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Emmentaler Vollkorn2,00 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Emmentaler Baguette1,90 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Gorgonzola

Gorgonzola Sandwich Gorgonzola Baguette

Gorgonzola Sandwich1,90 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Gorgonzola Vollkorn2,00 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Gorgonzola Baguette1,90 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Gouda

Gouda Sandwich Gouda Baguette

Gouda Sandwich1,90 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Gouda Vollkorn2,00 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Gouda Baguette1,90 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Mozzarella Tomate

Mozzarella Tomate Sandwich Mozzarella Tomate Baguette

Mozzarella Tomate Sandwich1,90 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Mozzarella Tomate Vollkorn2,00 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Mozzarella Tomate Baguette1,90 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Schafkäse Olive

Schafkäse Olive Sandwich Schafkäse Olive Baguette

Schafkäse Olive Sandwich1,90 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Schafkäse Olive Vollkorn2,00 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Schafkäse Olive Baguette1,90 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Ziegenkäse

Ziegenkäse  Sandwich

Ziegenkäse  Sandwich1,90 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Ziegenkäse  Vollkorn2,00 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück

Ziegenkäse  Baguette1,90 €
Mindestbestellmenge: 2 Stück